06-09-2016 - Møde i Byrådet
1.#705 - Godkendelse af dagsorden2.#706 - Budget for Sydvestjysk Brandvæsen 2017-20203.#707 - Fonden Nymindegab Museum4.#708 - Halvårsregnskab 2016.5.#709 - Ansøgning skema A for § 91 renovering - afd. 0406 Ringkøbingvej 4-10 Varde6.#710 - Ansøgning - §91 renovering Vestervold 1B, C og D Varde7.#711 - Kommunegaranti Outrup Kultur og Idrætscenter8.#712 - Ressourcebehov på integrationsområdet 2016 og 2017 - bevilling9.#713 - Udkast til forretningsorden10.#714 - Forslag til kommuneplantillæg - Centerformål og boliger i Varde Syd11.#715 - Forslag. Tillæg til spildevandsplanen - Separatkloakering af Orten12.#716 - Samarbejdsaftale mellem Varde Forsyning A/S og Varde Kommune13.#717 - Ekspropriationsbeslutning - Cykelsti langs Tarmvej, Ølgod14.#718 - Omplacering af anlægsprojekter mellem 2016 og 201715.#719 - Revideret plan for byggemodninger i 2016 og 201716.#720 - Kommuneplantillæg - Bolig- og erhvervsområde i Varde Syd17.#721 - Lokalplan - Bolig- og erhvervsområde ved Jeppe Skovgaards Vej i Varde Syd18.#722 - Forslag. Kommuneplantillæg - Boligområde i Sig19.#723 - Forslag. Lokalplan - Boligområde ved Vesterbækvej, Sig20.#724 - Forslag. Kommuneplantillæg - Varde Rense- og Biogasanlæg.21.#725 - Forslag. Lokalplan - Varde Rense- og Biogasanlæg22.#726 - Forslag. Delvis ophævelse af Lokalplan 4 i Outrup23.#727 - Forslag. Tillæg til spildevandsplanen - Separatkloakering, Varde midtby24.#728 - Projektforslag om værkstedssmøgen i Varde25.#729 - Projektforslag om friarealet Brogadekarreen26.#730 - Rottehandleplan 2016-201927.#731 - Ansøgning om dispensation til juletræsproduktion inden for åbeskyttelseslinjen28.#732 - Toften 2, Årre - Fremtidig anvendelse af Det gl. Rådhus (Lukket punkt)29.#733 - Gensidig orientering Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 6. september 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 93
De sidste 24 timer: 4
De sidste 7 dage: 9
Den seneste måned: 93
Det seneste år: 93
There is no video in the channel yet. There is no video yet.