06-09-2016 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#705 - Godkendelse af dagsorden#706 - Budget for Sydvestjysk Brandvæsen 2017-2020#707 - Fonden Nymindegab Museum#708 - Halvårsregnskab 2016.#709 - Ansøgning skema A for § 91 renovering - afd. 0406 Ringkøbingvej 4-10 Varde#710 - Ansøgning - §91 renovering Vestervold 1B, C og D Varde#711 - Kommunegaranti Outrup Kultur og Idrætscenter#712 - Ressourcebehov på integrationsområdet 2016 og 2017 - bevilling#713 - Udkast til forretningsorden#714 - Forslag til kommuneplantillæg - Centerformål og boliger i Varde Syd#715 - Forslag. Tillæg til spildevandsplanen - Separatkloakering af Orten#716 - Samarbejdsaftale mellem Varde Forsyning A/S og Varde Kommune#717 - Ekspropriationsbeslutning - Cykelsti langs Tarmvej, Ølgod#718 - Omplacering af anlægsprojekter mellem 2016 og 2017#719 - Revideret plan for byggemodninger i 2016 og 2017#720 - Kommuneplantillæg - Bolig- og erhvervsområde i Varde Syd#721 - Lokalplan - Bolig- og erhvervsområde ved Jeppe Skovgaards Vej i Varde Syd#722 - Forslag. Kommuneplantillæg - Boligområde i Sig#723 - Forslag. Lokalplan - Boligområde ved Vesterbækvej, Sig#724 - Forslag. Kommuneplantillæg - Varde Rense- og Biogasanlæg.#725 - Forslag. Lokalplan - Varde Rense- og Biogasanlæg#726 - Forslag. Delvis ophævelse af Lokalplan 4 i Outrup#727 - Forslag. Tillæg til spildevandsplanen - Separatkloakering, Varde midtby#728 - Projektforslag om værkstedssmøgen i Varde#729 - Projektforslag om friarealet Brogadekarreen#730 - Rottehandleplan 2016-2019#731 - Ansøgning om dispensation til juletræsproduktion inden for åbeskyttelseslinjen#732 - Toften 2, Årre - Fremtidig anvendelse af Det gl. Rådhus (Lukket punkt)#733 - Gensidig orientering Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 6. september 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 146
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 4
There is no video in the channel yet. There is no video yet.