06-12-2016 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#772 - Godkendelse af dagsorden#773 - Orientering - Ansættelse af direktør for Børn og Unge#774 - Nyudpegning til Udvalg for Økonomi og Erhverv#775 - Ansøgning om midler til udstillingsdelen i Tirpitz#776 - Ansøgning om §91 renovering af Søndergade 44 i Varde#777 - Kommunegaranti Blåvandshuk Sportspark#778 - Opdatering af Værdigrundlag.#779 - Garantiprovision af kommunegaranti til Forsyningsselskaber#780 - Decentral borgerservicebetjening i 2-årig forsøgsperiode.#781 - Ændring i vedtægterne for Fritidssamrådet#782 - Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2017#783 - Godkendelse af takster på plejecentre, botilbud og madservice#784 - Udmøntning af værdighedsmidlerne for 2017#785 - Takster 2017 - Ydelser på Børn og Unge området efter serviceloven#786 - Forældrebetalingstakster 2017 i dagpleje, daginstitutioner, SFO mm i 2017#787 - Erhvervelse af areal til cykelsti ved Varde#788 - Kommuneplantillæg for Materielgården i Varde#789 - Lokalplan for Materielgården i Varde#790 - Fælles betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S og Esbjerg Spildevand A/S#791 - Regulativ for Esbjerg og Varde Kommunes vandforsyninger#792 - Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2017#793 - Ændring af lejekontrakt - Pagoden i Ølgod . (Lukket punkt)#794 - Salg - Storegade 53, Agerbæk (Lukket punkt)#795 - Køb af 7 grunde i Janderup. (Lukket punkt)#796 - Fremtidig anvendelse af det tidligere Rådhus i Årre. (Lukket punkt)#797 - Klage (Lukket punkt)#798 - Gensidig orientering (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 6. december 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 248
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 3
There is no video in the channel yet. There is no video yet.