30-05-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#881 - Godkendelse af dagsorden#892 - Skoler og dagtilbud for alle#882 - Revideret Styrelsesvedtægt for Varde Kommune#883 - Arkivstrategi samt afrapportering fra Rigsarkivets tilsyn.#884 - Revisionsberetning nr 25 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2016#885 - Endelig godkendelse af Årsregnskabet 2016#886 - Indtægtsbevilling - Donation fra Musikskolens Venner#887 - Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i Tofterup afdel. 0128 Varde Bolig Administration#888 - Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0105 Årre/ Rousthøje#889 - Ansøgning skema B for § 91 renovering - afd. 0406 Ringkøbingvej 4-10 i Varde#890 - 0-2 års pladser i Varde by#891 - Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud#893 - Status på besparelser og forslag til indfrielse af resterende sparekrav#894 - Renovering af køkken i Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter#895 - Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet i 2017..#896 - Arealerhvervelser til Etape 1 af Cykelrute Næsbjerg - Nordenskov#897 - Udviklingsplan for Janderup .#898 - Forslag. Kommuneplantillæg for hotel ved Blåvand Kyst#899 - Forslag. Lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst#900 - Forslag. Kommuneplantillæg for Blåvand Kyst - Blå Plateau#901 - Forslag. Lokalplan for område ved Blåvand Kyst - Blå Plateau#902 - Forslag. Kommuneplantillæg for centerformål i Ølgod#903 - Forslag. Lokalplan for bofællesskab mv. i Ølgod#904 - Forslag. Lokalplan for boliger ved Stilbjergvej, Tinghøj.#906 - Gensidig orientering (Lukket punkt)#905 - Forhandling vedr. salg af Billum Folkeskoles bygninger (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 30. Maj 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 435
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.