06-03-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#106 - Godkendelse af dagsorden#107 - . Forslag om at borgere får lov at rejse sager i Varde Byråd#108 - Byrådsgrundlag.#109 - Ansøgning udfordringsretten#110 - Vielser i Varde Kommune#111 - Evaluering af borgervejlederfunktionen i 2017#112 - Gebyr for underretning om udlægsforretninger#113 - Optagelse af lån på lånerammen 2017#114 - Foreløbigt regnskab for 2017#115 - Budgetprocedure for budget 2019-2022#116 - Ansøgning om kommunegaranti fra Gårde Vandværk#117- Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0128 i Agerbæk#118 - Ansøgning om optagelse af lån til kloakseparering i afdeling 0112 i Næsbjerg - Varde Bolig Administration#119 - Udbud af strandrensning og renhold af gågader i Varde Midtby#120 - Kommuneplantillæg for biogasanlæg syd for Ølgod#121 - . Lokalplan for biogasanlæg syd for Ølgod#122 - Lokalplan for boligområde i Sig#123 - Forslag. Lokalplan for boliger i Billum#124 - Etablering af naturlig hydrologi på enge ved Ho Bugt#125 - Ombygning og renovering af ældreboligcentret Hybenbo i Årre#126 - Prioritering af midler på ældre- og sundhedsområdet#127 - Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl#128 - Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen - 2016-2017.#129 - Afkortning af skoledagens længde efter folkeskolelovens § 16 b.#130 - Styrelsesvedtægt for skolevæsenet - efter udtalelse.#131 - . Anlægsbevilling til multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole#132 - Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - efter udtalelse#133 - Anlægsbevilling på 18.759.000 kr. vedr. Årre Børnecenter#134 - Differentieret børnehavestart#135 - Gensidig orientering (Lukket punkt)#136 - Salg af ejendom i Billum (Lukket punkt)#137 - Køb af jord i Næsbjerg (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 6. marts. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 390
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 17
There is no video in the channel yet. There is no video yet.