25-06-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#419 - Godkendelse af dagsorden#420 - Mødeplan for 2020 for Varde Byråd#421 - Røgfri Arbejdstid#422 - Udpegning af kompetenceperson - Værgemål#423 - Udsættelse af betaling af købesum for Tippen til 2020#424 - Revisionsberetning nr. 27 vedrørende regnskabsår 2017#425 - Revisionsberetning nr. 29 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2018#426 - Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018#427 - Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra PwC#428 - Skema A ansøgning for helhedsplan i Apotekerhaven Varde#429 - Ombygning og sammenlægning af ungdomsboliger på Skovkrogen#430 - Blåbjerg Biogas ansøgning om godkendelse af ændrede vedtægter#431 - Blåbjerg Biogas ansøgning om optagelse af lån#432 - Ansøgning om kommunegaranti til Helle Hallen#433 - Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån - Ølgod Ridehal#434 - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - OSD Baldersbæk#435 - Anlægsbevilling til opførelse af Frelloskolen#436 - Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole#437 - Ansøgning. Plangrundlag for Remisen i Varde#438 - Ansøgning. Plangrundlag for solcelleanlæg nord for Mejls#439 - Forslag. Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21#440 - Forslag. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024#441 - Fredningsforslag for Varde Ådalt1 #444 - Godkendelse af tillægsdagsordent1 #445 - Kommuneplantillæg for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogast1 #446 - Lokalplan for erhvervsområde øst for Nørre Nebel, Blåbjerg Biogas

Se eller gense Byrådsmødet 25. Juni 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 458
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 7
There is no video in the channel yet. There is no video yet.