01-09-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#614 - Godkendelse af dagsorden#615 - Budgetopfølgning 30. juni 2020 - Samlet oversigt for Varde Kommune#616 - 1. behandling af budgetforslag 2021 og budgetoverslagsår 2022-2024#617 - Evaluering af borgerdrevne forslag til politisk drøftelse#618 - Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2019 og budget 2021#619 - Provisonssatser for garantistillelser på lån til forsyningsselskaber#620 - Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S#621 - Ansøgning om kommunegaranti fra Skovlund Varmeværk A.m.b.A.#622 - Ansøgning fra Nørre Nebel Fjernvarme om kommunegaranti#623 - Frigivelse af midler til sommerferieaktiviteter#624 - Frigivelse af midler til et generelt løft af folkeskolen - ansættelse af flere lærere#625 - Anlægsbevilling til ombygning af Sct. Jacobi Skole til specialskole#626 - Ændring af vedtægter for Energnist I/S#627 - Forslag. Lokalplan for den vestlige del af Blåvand#628 - Forslag. Lokalplan for den nordøstlige del af Blåvand#629 - Forslag. Lokalplan for den sydøstlige del af Blåvand#630 - Forslag. Kommuneplantillæg for justering af rammeområde 05.01.S01 i Blåvand#631 - Ekspropriation. Jord til tilslutning af Blåbjerg Biogas til naturgasnet#632 - Ekspropriation. Cykelsti langs Skovlundvej#633 - Ekspropriation. Cykelsti langs Tiphedevej#634 - Opfølgning på ekspropriation. Cykelsti langs Fåborgvej#635 - Kommuneplantillæg for teknisk område ved Mejls#636 - Lokalplan for solcelleanlæg ved Mejls#637 - Indtægtsbevilling til Varde Byråds Kunstudvalg#638 - Fornyet låneansøgning - Form og Fritid Nørre Nebel#639 - Årsrapport 2019 Sportspark Blaavandshuk#640 - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af varmtvandsbassin på Lunden

Se eller gense Byrådsmødet 01. September 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 316
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 3