31-08-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#810 - Godkendelse af dagsorden#811 - Anmodning fra byrådsmedlem Tom Arnt Thorup om at repræsentere E-Borgergruppen i byråds- og udvalgssammenhæng#812 - Rokering i Udvalget for Økonomi og Erhverv og Udvalget for Social og Sundhed#813 - Forbrugervalgte medlemmers repræsentation i DIN Forsyning#814 - Indstilling af medlem samt personlig stedfortræder til Skatteankenævnet#815 - Budgetopfølgning pr. 30.06.2021 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration#816 - Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid#817 - Budgetopfølgning 30. juni 2021 - Samlet oversigt for Varde Kommune#818 - 1. behandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025#819 - Ansøgning om betaling af fondsmoms#820 - Godkendelse af økonomien i den boligsociale helhedsplan 2022-2025#821 - Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2020#822 - Byggemodning af 6 parcelhusgrunde i Tofterup#823 - Gentænkning af Ungerådet og Ungehuset#824 - Foreningernes udfordringer med bankkrav og gebyrer#825 - Høringssvar til Region Syddanmarks akutplan#826 - Sommerpakke 2021#827 - Frigivelse af midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen#828 - Politisk aftale om at øge trafiksikkerheden for skolebørn#829 - Ekspropriation. Spilde- og regnvandsledninger til byggemodning i Næsbjerg#830 - Ekspropriation. Cykelsti langs Debelvej#831 - Kommuneplantillæg. Erhvervsområde til datacentre#832 - Lokalplan. Datacentre i Varde Syd#833 - Tillæg til Spildevandsplan. Nyt erhvervsområde i Varde, sydøstlig del

Se eller gense Byrådsmødet 31. august 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 180
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 180
There is no video in the channel yet. There is no video yet.