11-01-22 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#88 - Godkendelse af dagsorden#89 - Valg af medlem til Bestyrelsen for VUC Vest S/I#90 - Udpegning efter ekspropriationsprocesloven - 1 medlem til ekspropriationskommissionen#91 - Kommissorium §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig erhvervsvækst#92 - Udpegning af medlemmer til §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig erhvervsvækst#93 - Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer#94 - Godkendelse af hverv for byrådsmedlemmer#95 - Besigtigelsesture 2022-2025#96 - Byrådets studieture 2022-2025#97 - Bemyndigelse til underskrifter#98 - Styringsgrundlag#99 - Håndtering af Covid-19 relaterede udgifter 2021#100 - Godkendelse af udkast til Gebyrpolitik ved anmodning om aktindsigt#101 - Tilretning af styrelsesvedtægt gældende fra 1. marts 2022#102 - Ansøgning om skema A for stabilitet m.m. i afdel. 0412 Savvænget Varde#103 - Tillæg til Spildevandsplan - Hotel i Ho#104 - Delegationsplan for det tekniske område 2022-2025#105 - Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald og af jordflytninger#106 - Status på implementeringen af Trafik- og Masterplanen for Blåvand Bymidte#107 - Ekspropriation. Spilde- og regnvandsledning til byggemodning i Næsbjerg#108 - Lokalplan. Tillæg til en lokalplan for 3 vindmøller ved Søvig Bæk#109 - Lokalplan. Nyt vandværk vest for Orten#110 - Miljøkonsekvensrapport. Kildefelt ved Vittarp vest for Orten#111 - Revideret model for lokalebooking og -tilskud#112 - Indtægtsbevilling - Varde Byråds Kunstudvalg 2022#113 - Wadden Tide 2023#114 - Delegation af beslutningskompetence 2022-2025#115 - Anlægsregnskab vedr. multisal og kombibibliotek - Agerbæk Skole#116 - Anlægsregnskab vedr. Årre Børnecenter#117 - Disponering af puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

Se eller gense Byrådsmødet 11. januar 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 190
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 190